Videos

פרקטיקות
פיץ’ היזם בתחרות הסטארט־אפים של כלכליסט

פרקטיקות1
פרקטיקות לניהול מרחוק – חלק 1

פרקטיקה2
פרקטיקות לניהול מרחוק – חלק 2

Webinar – Building a Measurable Annual Plan

Webinar How to build an effective PDP